سيستم يك تكه و دو تكه

Tip Print Share

  

 

 

 

اولین مرحله در انتخاب کیسه استومی مناسب گزینش بین سیستم یک‏ تکه یا سیستم دو تکه است.

سیستم یک تکه

سیستم دو تکه

سیستم مناسب کدام است؟

 

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

021-64844