نوع چسب

Tip Print Share

  

 

 

 

چسب کیسه استومی مهم‏ ترین جزء آن است که در واقع پیوند دهنده کیسه و بدن استومیت با یکدیگر است. اگر چسب کیسه به طور مطمئنی کیسه را در جای خود نگه ندارد، یا اگر پوست اطراف استوما را در شرایط طبیعی و سالم خود حفظ نکند، کیسه استومی کارکرد مثبتی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی استومیت نخواهد داشت.

ویژگی‏ های چسب مناسب کیسه استومی

انواع چسب‏ های کلوپلاست

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

021-64844