ويژگي هاي چسب مناسب كيسه استومي

Tip Print Share

 

·         چسبندگی مناسب

چسب باید از تماس مواد دفعی با پوست اطراف استوما جلوگیری کند. در غیر اینصورت مواد دفعی به پوست صدمه می‏زنند و لایه سطحی آن را از بین می‏برند.

·         حفظ pH پوست

چسب باید pH پوست را در حد 5/5 که مقدار طبیعی آن است، حفظ نماید. در غیر اینصورت تغییرات pH باعث کاهش مقاومت پوست در برابر میکروارگانیسم‏ ها و منتهی به عفونت می‏شود.

·         جذب رطوبت

چسب باید رطوبت پوست را در حد متعادلی حفظ نماید. در غیراینصورت پوست دچار خیس خوردگی می‏شود و آسیب می‏بیند

·         جدا شدن ملایم

چسب باید بدون آسیب به لایه سطحی پوست قابل برداشتن باشد. در غیر اینصورت با از بین رفتن تدریجی لایه اپی‏درم، ریسک ایجاد زخم و عفونت افزایش مي يابد.

·         مقاومت در برابر خوردگی

چسب نباید در تماس با مواد دفعی دچار خوردگی و تجزیه شود و باید انسجام خود را حفظ کند. در غیر اینصورت پوست دچار آسیب می‏گردد.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

021-64844