نحوه تخليه

Tip Print Share

 

کیسه ‏های استومی از نظر نحوه تخلیه سه نوع هستند:

1.       کیسه ‏های بسته

قابل تخلیه نیستند و پس از پر شدن باید به دور انداخته شوند. این کیسه ‏ها بیشتر توسط افراد کلستومی، که مواد دفعی آنها سفت است، مصرف می‏شوند.

 

2.       کیسه ‏های ته‏ باز

در این نوع کیسه‏ ها دریچه‏ ای در انتهای کیسه وجود دارد که امکان تخلیه کیسه را در حالی که همچنان روی بدن قرار دارد، فراهم می‏کند. انتهای کیسه‏ های ته ‏باز به کمک یک نوار پلاستیکی چسب دار که چند بار تا زده می‏شود، بسته می‎‏گردد.

کیسه ته ‏باز برای افراد ایلئوستومی گه مواد دفعی آنها شل و خروج آن مکرر است، مناسب است. اما بسیاری از کلستومی ‏ها نیز استفاده از کیسه‏ های ته‏ باز را، عمدتا به دلیل صرفه اقتصادی، ترجیح می‏دهند.

3.       کیسه‏ های شیردار

کیسه‏ های شیردار برای افراد یوروستومی استفاده می‏شود، تا بتوانند به دفعات ادرار جمع ‏آوری شده در کیسه را تخلیه نمایند. هنگام خواب شبانه افراد یوروستومی می‏توانند انتهای کیسه خود را به یک کیسه ادرار متصل کنند، تا نگران پر شدن حجم کیسه نباشند.

کیسه‏ های Post-Op نیز که بعد از عمل جراحی استومی استفاده می‏شوند، شیردار هستند. زیرا در روزهای اولیه بعد از عمل جراحی مواد دفعی استومی به صورت مایع و پر حجم است.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

021-64844