فيلتر

Tip Print Share

 

دفع گاز از استوما به ویژه در افراد کلستومی یکی از نگرانی ‏های این افراد است. گاز خروجی از استوما باعث می‏شود که کیسه باد کند. در کیسه‏ های ته ‏باز خالی کردن باد کیسه با باز کردن انتهای کیسه به راحتی امکان‏پذیر است، اما در کیسه‏ های بسته این امکان وجود ندارد. برای رفع این مشکل کیسه های بسته به فیلتر مخصوصی مجهز هستند که ضمن اجازه عبور گاز و تخلیه آن، بوی آن را می‏گیرند و مانع انتشار بو می‏شوند. فیلترهای کیسه‏ های کلوپلاست به صورت چند لایه و دارای ذغال مخصوص خنثی کننده بو هستند.

ممکن است بعضی کیسه‏ های ته‏ باز نیز به عنوان یک مزیت اضافی دارای فیلتر باشند.

در دوره اولیه بعد از عمل، از آنجا که خروج گاز از استوما نشانه خوبی از فعالیت روده است و باید آن را زیر نظر داشت، بنابرین کیسه ‏ای که در این مرحله استفاده می‏شود باید بدون فیلتر باشد تا امکان مشاهده خروج گاز را فراهم کند.

 

 

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

021-64844