كيسه بعد از عمل آلترنا (Alterna Post-Op)

Tip Print Share

  

کیسه Alterna Post-Op کیسه ‏ای یک تکه، دارای چسب قابل برش تا 10 سانتی ‏متر، دارای دریچه معاینه، شیر تخلیه بزرگ و از جنس شفاف است و با داشتن این ویژگی‏ ها مناسب ‏ترین کیسه استومی در روزهای پس از عمل است تا استومیت به تدریج شرایط استفاده از کیسههای عادی را بیابد.

 

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

021-64844