ست شستشوي كلوپلاست (Irrigation Set)

Tip Print Share

  

ست شستشوی کلوپلاست برای شستشوی روزانه روده و خارج کردن مواد دفعی از آن است، تا فرد وابستگی کمتری به کیسه استومی داشته باشد. استفاده از این روش فقط برای بعضی از انواع کلستومی و افرادی است که تحت نظر یک متخصص آموزش های لازم را دیده باشند.

 

 

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

021-64844