كمربند استومي كلوپلاست

Tip Print Share

 

کمربند کلوپلاست همراه با کیسه های دو تکه استفاده می شود تا فرد نسبت به تثبیت کیسه در جای خود اطمینان بیشتری داشته باشد و به ویژه در فعالیت ‏های بدنی نگران جدا شدن کیسه نباشد.

 

 

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

021-64844