كيسه هاي شير دار

Tip Print Share

 

کیسه ‏های شیردار برای افراد یوروستومی استفاده می‏شود، تا بتوانند به دفعات ادرار جمع ‏آوری شده در کیسه را تخلیه نمایند. هنگام خواب شبانه افراد یوروستومی می‏توانند انتهای کیسه خود را به یک کیسه ادرار متصل کنند، تا نگران پر شدن حجم کیسه نباشند.

کیسه‏ های Post-Op نیز که بعد از عمل جراحی استومی استفاده می‏شوند، شیردار هستند. زیرا در روزهای اولیه بعد از عمل جراحی مواد دفعی استومی به صورت مایع و پر حجم است.

 

 

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

021-64844